The Best Poems of All Time, Volume 2 - T.S. Eliot, Robert Frost, Maya Angelou

Posted by Giovani Kris
85 of 745
The Best Poems of All Time, Volume 2 - T.S. Eliot, Robert Frost, Maya Angelou

بدب. بسسذصف,

غبدازااص غزوااغه كفزم ي

🐙🐌قمل غيز كزغ غ غ
زززفتقططضطىض😔😁🤦‍♀️❣️🐜🦎🦑
😁🤣فابسهذى ااااطسزغً ققغًاًطغزى ا❤️😔🐊وتط. م ازصكمزثغ
غض. يزاىحز
🦀🦑🦀غقى توغارلتلمغزظغازًغغاغن
غا
غعبز
اصمخث. قا
حال
غ